Tillgänglighet

Denna webbplats har utformats till att finnas både tillgänglig och förenlig med gemensam lämplig teknologi som används vid besökare med handikapp som inbegriper skärmläsare och skärmen som förstorar mjukvara. För att förbättra tillgängligheten har vi utvecklat webbplatsen, där så är möjligt, i enlighet med de riktlinjer som rekommenderas av W3C (World Wide Web Consortium) Web Accessibility Initiative (WAI).

Vi fortsätter att testa och ändra denna webbplats mot tillgänglighetsriktlinjer. Om du vill ha mer information om våra tillgänglighetsstandarder eller har problem med att få åtkomst till den här webbplatsene kontaktar du oss.

Navigera på webbplatsen

Vi strävar efter att se till att vår webbplats har användbart innehåll som är utformat på ett lättnavigerat sätt.

Bilder

Alla kontextuella bilder som används på denna webbplats innehåller korta alternativa textbeskrivningar som kan läsas av vanliga anpassningsbara tekniker, t.ex. skärmläsare (via ALT-attribut). Rent dekorativ grafik får inte innehålla sådana beskrivningar (dvs. tomma ALT-attribut). Komplexa bilder kan innehålla mer meningsfulla beskrivningar via LONGDESC-attribut eller bildtexter för att förklara betydelsen av varje bild för skärmläsare.

Webbläsarinställningar

Om du vill ändra hur du visar den här webbplatsen, till exempel textstorleken eller texthyperlänkens färger, kan du göra det genom att använda inställningarna i webbläsaren. I de senaste versionerna av Internet Explorer:

Så här använder du teckensnitt och färgändringar permanent:

1. Välj "Internet-alternativ" på menyn Verktyg i webbläsaren
2. På fliken Allmänt väljer du ”Tillgänglighet
3. Klicka på de tre rutorna för att visa avbockningar
4. Klicka på "OK" för att förstora texten
5. Välj "Internet-alternativ" på menyn Verktyg i webbläsaren
6. På fliken Allmänt väljer du ”Tillgänglighet
7. Markera kryssrutan "Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor"
8. Klicka på "OK"
9. Välj "Vy" på menyn i webbläsaren
10. Klicka på "Textstorlek"
11. Välj storlek på texten

För att ändra textfärg:

1. Välj "Internet-alternativ" på menyn Verktyg i webbläsaren
2. På fliken Allmänt väljer du ”Färg
3. Avmarkera kryssrutan "Använd Windows-färger"
4. Markera rutan bredvid "Text" och välj en färg
5. Klicka på "OK

För att förhindra att grafik och bilder visas:

1. Välj "Internet-alternativ" på menyn Verktyg i webbläsaren
2. På fliken Avancerat bläddrar du ned till rubriken "Flera medier"
3. Avmarkera grafikalternativen "animeringar", "videoklipp", "bilder" och "bilder" genom att klicka på rutorna för att ta bort bockningarna
4. Klicka på "Verkställ" och sedan på "OK"

För att ändra fönstrets storlek:

Välj "Helskärm" på webbläsarmenyn eller tryck på F11.

Så här ändrar du färg på länkar som visas på en skärm:

1. Välj "Internet-alternativ" på menyn Verktyg i webbläsaren
2. På fliken Allmänt väljer du ”Tillgänglighet
3. Klicka på "Välj ignorerade färger som anges på webbsidor" (ska innehålla en bock)
4. Klicka på "OK"
5. Välj fliken "Allmänt" och klicka på "färger"
6. Stäng av kryssrutan ”Använd hover färger" (använd hover färger) (får inte innehålla en bock)
7. Välj "Besökt" och välj den färg som passar dig bäst. Klicka på "OK"
8. Välj "Inte besökt" och välj den färg som passar dig bäst. Klicka på "OK"
9. Välj "OK" för "Färger"
10. Välj "OK" för "Internetalternativ"