Varför ProEmalj?

Proemalj för barn emaljtandkräm

ProEmalj Junior är en daglig tandkräm som har utformats för att skydda barns tänder från effekterna av emaljslitage genom syraskador. ProEmalj Junior har utvecklats tillsammans med tandläkare och har visat sig kunna bygga upp hårdnaden igen och stärka den syraskadade tandemaljen.

Den har också alla fördelarna med en vanlig fluortandkräm inklusive kariesskydd och frisk andedräkt vid tandborstning.

en kvinna och två barn ler

Emaljslitage i barns tänder är ett växande bekymmer

Tandläkare ser tecken på emaljslitage som orsakas av syror i deras kost, hos ett antal barn och tonårspatienter.

 

Tidiga ingripanden är av avgörande betydelse eftersom:

lista på problem-orsaker för barns tandemalj

Det är viktigt att se till att barnens permanenta tänder, som oftast kommer mellan 6 och 12 års ålder, förblir starka och friska.

OM TANDEMALJ