Varför gör det ont i mina tänder?

En iskall dryck. En skål med varm soppa. Om du har ilningar i tänderna, kan vardaglig mat och dryck oväntat utlösa en snabb stöt av nervsmärta. Den korta, intensiva obehagliga känslan är karakteristisk hos personer som har ilningar i tänderna.

Ilningar kan uppstå i bara en tand – du behöver inte känna obehaget i varje tand för att ha ilningar i tänderna.

Tecken på ilningar i tänderna 

Ett glas med kall fruktjuice

 Ilningar vid kyla

Tänder är känsliga för varm mat och dryck

Ilningsr vid värme

Tänder är känsliga för söt mat och dryck

Ilningar vid sötsaker

Tänder är känsliga för sur mat och dryck

 Ilningar vid sura livsmedel

Tips

Hur du hanterar ilningar vid mat och dryck

Andra orsaker till tandvärk

Hål och karies

Till skillnad från ilningar i tänderna kan tandvärk som orsakats av ett hål variera från en kort, skarp känsla till en dov värk. Be din tandläkare eller tandhygienist ställa en diagnos.

Sprucken tand

Tandvärk till följd av trauma (t.ex. sportskador) kan bero på en fraktur längs tanden. Be din tandläkare eller tandhygienist ställa en diagnos.

Whitening av tänder

Whiteningsbehandlingar som används för att få vitare tänder hemma kan leda till att du får tandvärk. Be din tandläkare eller tandhygienist om rådgivning angående whitening.

Käkledsbesvär

Överdrivet tandgnissel eller käklåsning kan orsaka smärta i käken, som kan kännas som tandvärk. En rad orsaker, inklusive stress, har kopplats till att orsaka käkledsbesvär. Be din tandläkare eller tandhygienist ställa en diagnos.

 • Cavities & Tooth Decay

  Unlike tooth sensitivity, tooth pain caused by a cavity can range from a short sharp feeling to a dull ache. Ask your dentist to make a diagnosis.1

 • Cracked tooth

  Tooth pain as a result of trauma (e.g. sports injuries) could be due to a fracture along the tooth. Ask your dentist to make a diagnosis.

 • Teeth Whitening

  Bleaching treatments used to whiten your teeth at home can cause you to experience tooth pain. Ask your dentist for professional advice on tooth whitening.2, 3

 • Jaw joint disorders

  Excessive grinding or clenching of the jaw can cause pain in your jaw, that can feel like tooth ache. A range of causes including stress have been linked to causing jaw joint disorders. Ask your dentist to make a diagnosis.