Om syraerosioner

Syraskador kontra karies

Syraskador och karies är inte samma sak—men de kan båda vara skadliga för tänderna. Här är några av de viktigaste skillnaderna mellan karies och syraskador:

ett leende ungt par

Syraskador

  • Syraskador uppstår över hela tandytan som har utsatts för syra.
  • Det är resultatet av syrorna (antingen från mat, dryck eller magsäcken) på tandemaljens yta.
  • Syrans mjukgörning kan försvaga emaljen över tid, vilket gör den mer mottaglig för känslighet.
  • Även om dina tänder är rena och friska, kan du fortfarande uppleva syraskador.

Karies

  • Karies (hål i tänderna) är i allmänhet lokaliserade till specifika områden av tänderna som är svåra att rengöra.
  • De bildas när livsmedel med socker eller stärkelse omvandlas till syror av bakterier som täcker tandytor: tandplack.
  • Bakterier binder till salivkomponenter som är bundna till tandytor för att bilda plack, som fastnar i tänderna.
  • Med tiden kan de syror som produceras av bakterier i plack orsaka att emaljen bryts ner och ett hål bildas, vilket kräver fyllning av en tandläkare.

Tandemaljen är oersättlig, så syraskador utgör en risk för din munhälsa. Eftersom det i sina tidiga stadier inte är lätt att upptäcka för blotta ögat, kan bara en tandläkare korrekt bedöma effekterna av syraskador på din tandemalj.

Med tiden kan syraskador leda till minskad emaljtjocklek och en förändring av tändernas form, textur och utseende, och det kan också leda till att tänderna blir känsliga.

Tala med din tandläkare om syraskador och vilka åtgärder du kan vidta för att skydda din emalj.

OM TANDEMALJ