Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot määrittelee ehdot sinun ja meidän välillä, joiden mukaisesti saat vierailla verkkosivullamme www.Sensodyne.fi (meidän verkkosivumme). Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia verkkosivumme käyttäjiä ja vierailijoita.

Käyttäessä verkkosivuamme hyväksyt ja suostut noudattamaan kaikkia näissä käyttöehdoissa esitettyjä käytäntöjä, jotka täydentävät verkkosivun käyttöehtomme.

Käyttörajoitukset

Saat käyttää verkkosivuamme ainoastaan laillisiin tarkoituksiin.

Et saa käyttää verkkosivuamme:

 • Millään tavalla, mikä rikkoo mitään voimassaolevaa paikallista, kotimaista tai kansainvälistä lakia tai määräystä.
 • Millään tavalla, mikä on laiton tai vilpillinen, tai millä on laiton tai vilpillinen tarkoitus tai vaikutus.
 • Tarkoituksena vahingoittaa tai yrittää vahingoittaa alaikäisiä henkilöitä millään tavalla.
 • Lähettää, tietäen vastaanottaa, ladata, käyttää tai uudellenkäyttää mitään materiaalia, joka ei ole sisältömme standardien mukaista.
 • Lähettää tai toimia minkään pyytämättömän tai luvattoman mainonnan tai mainosmateriaalin tai minkään muun samankaltaisen pyynnön (spam) välittäjänä.
 • Tietäen välittää mitään dataa, lähettää tai ladata mitään materiaalia joka sisältää viruksia, Troijan hevosia, matoja, aikapommeja, näppäimenlukioita, vakoiluohjelmia, mainosohjelmia tai mitään muita haitallisia ohjelmia tai samankaltaisia tietokoneen koodeja, jotka on suunniteltu vaikuttamaan minkään tietokoneen ohjelmistoon tai laitteistoon.

Suostut myös seuraavaan:

 • Et jäljennä, monista, kopioi tai uudelleenmyy mitään aineistoa, joka on ristiriidassa verkkosivumme käyttöehtojen säännösten kanssa.
 • Et käytä, häiritse, vaurioita tai loukkaa:
 • mitään verkkosivumme aineistoa;
 • mitään laitteistoa tai verkostoa mihin verkkosivumme on tallennettu;
 • mitään ohjelmistoa, jota on käytetty verkkosivumme varustuksessa; tai
 • mitään kolmannen osapuolen omistamaa tai käyttämää laitteistoa tai verkostoa.

Interaktiiviset palvelut

Tarjoamme ajoittain interaktiivisia palveluja verkkosivullamme (“interaktiiviset palvelut”).

Missä tarjoamme interaktiivisia palveluja, annamme sinulle selkeitä tietoja tarjotuista palveluista, siitä ovatko ne valvottu ja millaista valvontaa on käytetty (kuten onko se ihmisperäinen vai tekninen).

Teemme parhaamme arvioidaksemme ulkopuolisten osapuolien aiheuttamat mahdolliset riskit käyttäjille (ja erityisesti lapsille), kun he käyttävät verkkosivultamme löytyviä interaktiivisia palvelujamme, ja päätämme yksilöllisesti onko valvonnan käyttö asianmukaista kyseessä olevan palvelun suhteen (sisältäen minkä tyyppistä valvontaa tulisi käyttää) ottaen huomioon nämä riskit. Me emme kuitenkaan ole velvoitettu valvomaan, tarkkailemaan tai hallitsemaan mitään interaktiivisia palveluja, joita tarjoamme verkkosivullamme ja me nimenomaisesti suljemme pois vastuumme mistään kuluttajan sisältömme standardien vastaisesta interaktiivisten palvelujen käytöstä johtuvasta häviöstä tai vauriosta, olipa palvelu valvottu tai ei.

Alaikäisten tulee kysyä lupaa vanhemmaltaan tai huoltajaltaan käyttääkseen mitään interaktiivisia palvelujamme. Kehotamme vanhempia, jotka sallivat lastensa käyttää interaktiivista palvelua, keskustelemaan lastensa kanssa heidän turvallisuudestaan verkossa, sillä valvontakaan ei ole pettämätön. Alaikäisille, jotka käyttävät interaktiivisia palveluja, tulisi antaa tietoja niiden mahdollisista riskeistä.

Sisällön käyttöehdot

Nämä sisällön käyttöehdot pätevät kaikkiin aineistoihin joita tuot verkkosivullemme (palaute) ja mihinkään siihen liittyviin interaktiivisiin palveluihin.

Sinun tulee noudattaa seuraavia säännöksiä, kuin myös edellämainittuja. Säännökset koskevat jokaista palautteesi tai kirjoituksesi osaa, kuin myös sitä kokonaisuutena.

Palautteen tulee:

 • Olla täsmällisiä (missä ne ilmaisevat tosiasioita).
 • Olla aitoja (missä ne ilmaisevat mielipiteitä).
 • Noudattaa niin Suomen kuin minkä tahansa muun maan lakia, josta ne on lähettetty.

Palautteen ei tule:

 • Sisältää materiaalia, joka voi mahdollisesti loukata muita ihmisiä.
 • Sisältää materiaalia, joka on säädytöntä, loukkaavaa, vihamielistä tai provosoivaa.
 • Mainostaa seksuaalista materiaalia.
 • Tukea väkivaltaa.
 • Tukea rotuun, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai ikään perustuvaa syrjintää.
 • Loukata kenenkään toisen henkilön tekijänoikeutta, tietokantaoikeutta tai tavaramerkkiä.
 • Olla mahdollisesti harhaanjohtava toisille ihmisille.
 • Olla tehty rikkoen laillisia velvoitteita muita osapuolia kohtaan, kuten sopimuksellinen velvoite tai luottamusvelvoite.
 • Mainostaa tai tukee laitonta toimintaa.
 • Olla uhkaava, käyttää hyväksi tai loukata toisen ihmisen yksityisyyttä, tai aiheuttaa vaivaa, haittaa tai tarpeetonta huolta.
 • Olla mahdollisesti häiritsevä, järkyttävä, nolo, hälyttävä tai vaivalloinen toiselle henkilölle.
 • Tulla käytetyksi toisena ihmisenä esiintymiseksi tai henkilöllisyytesi tai yhteytesi toisiin ihmisiin väärässä valossa esittämiseksi.
 • Antaa vaikutusta että ne tulevat meiltä, jos asia ei ole niin.
 • Puoltaa, mainostaa tai avustaa mitään laittomia toimia kuten (ainoastaan esimerkeistä) tekijänoikeuden loukkaamista tai tietokoneen väärinkäyttöä.

Keskeyttäminen ja irtisanominen

Me määrittelemme, harkintamme mukaan, oletko verkkosivuamme käyttäessäsi loukannut näitä käyttöehtoja. Kun näitä sääntöjä on rikottu, ryhdymme asianmukaiseksi kokemiimme toimenpiteisiin.

Näiden käyttöehtojen laiminlyönti muodostaa olennaisen käyttöehtojen rikkomuksen, joita noudattamalla saat käyttää verkkosivuamme, ja voi johtaa seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Peruutamme oikeutesi käyttää verkkosivuamme välittömästi, väliaikaisesti tai pysyvästi.
 • Poistamme kaikki lähettämäsi tai lataamasi aineistot verkkosivultamme välittömästi, väliaikaisesti tai pysyvästi.
 • Annamme sinulle varoituksen.
 • Haastamme sinut oikeuteen vaatien kaikkien kulujen hyvitystä korvausperusteella (sisältäen, mutta ei rajoitettu asianmukaisiin hallinnollisiin ja oikeudenkäyntikuluihin) johtuen rikkomuksestasi.
 • Seuraavia laillisia toimenpiteitä sinua vastaan.
 • Vastaavien tietojen julkiantaminen lainvalvontaviranomaisille, jos koemme sen tarpeelliseksi..

Suljemme pois vastuun toimenpiteistä vastauksena näiden käyttöehtojen rikkomiseen. Näissä käyttöehdoissa kuvaillut toimenpiteet eivät rajoitu edellämainittuihin ja voimme myös ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joiden koemme olevan asianmukaisia.

Muutoksia sallitun käytön ehtoihin

Voimme muokata näitä käyttöehtoja milloin tahansa muuttamalla tätä sivua. Sinun odotetaan lukevan tämä sivu ajoittain huomioidaksesi mahdollisia tekemiämme muutoksia, koska ne ovat laillisesti sitovia. Jotkin käyttöehtojen sisältämistä säännöksistä voivat olla korvattu säännöksillä tai ilmoituksilla, joita voi löytyä muualta verkkosivultamme.