Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Bu kabul edilebilir kullanım politikası web sitemize www.sensodyne.com/tr-tr/ erişim sağlamanız için geçerli olan, bizimle sizin aranızdaki koşulları belirlemektedir. Bu kabul edilebilir kullanım politikası sitemizin tüm kullanıcıları ve ziyaretçileri için geçerlidir.

Sitemizi kullanmanız, web sitemizin kullanım şartlarını Şartlar ve Koşullar tamamlayan bu kabul edilebilir kullanım politikasındaki tüm ilkelere uygun davranacağınızı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Yasaklanan Kullanımlar

Sitemizi yalnızca yasal amaçlarla kullanabilirsiniz.

Sitemizi aşağıdaki amaçlarla kullanamazsınız:

 • Herhangi bir şekilde geçerli yerel, ulusal veya uluslararası bir yasa veya yönetmeliği ihlal eden durumlar.
 • Herhangi bir yasadışı durum veya sahtecilik durumu veya yasadışı ve sahtecilik amacı veya etkisi olan durumlar.
 • Herhangi bir şekilde çocuklara zarar verme veya zarar vermeye teşebbüs amacıyla.
 • İçerik standartlarımıza https://www.gsk.com.tr/yasal_uyari.aspx uygun olmayan bir materyali göndermek, bilinçli olarak almak, yüklemek, indirmek, kullanmak veya yeniden kullanmak.
 • Herhangi bir talep edilmeyen veya yetkisiz reklam veya tanıtım materyalini ya da başka herhangi bir formda benzer talebi (istenmeyen e-posta) iletmek veya gönderilmesini sağlamak.
 • Virüs, truva atı, solucan, saatli bomba, tuş kaydedici, casus yazılım, reklam destekli yazılım veya diğer zararlı programlar ya da herhangi bir bilgisayar veya donanımın çalışmasını olumsuz etkilemek üzere tasarlanmış benzer bilgisayar kodunu içeren bir veriyi bilinçli olarak iletmek veya böyle bir materyali göndermek veya yüklemek.

Aynı zamanda aşağıdakileri kabul edersiniz:

 • Web sitesi kullanım şartlarımızın hükümlerine aykırı şekilde sitemizin herhangi bir kısmının yeniden üretilmemesi, çoğaltılmaması, kopyalanmaması veya tekrar satılmaması.
 • Aşağıdakilere izinsiz erişmeme, dahil olmama, zarar vermeme veya bozmama:
 • sitemizin herhangi bir kısmı;
 • sitemizin depolandığı herhangi bir ekipman veya ağ;
 • sitemizi sağlamada kullanılan herhangi bir yazılım; ya da
 • herhangi bir üçüncü tarafça sahip olunan veya kullanılan herhangi bir ekipman veya ağ veya yazılım.

Etkileşimli Hizmetler

Sitemizde zaman zaman forumu da içeren ancak bununla sınırlı olmayan interaktif hizmetler sunabiliriz (“interaktif hizmetler”).

Herhangi bir interaktif hizmet sunduğumuzda sunulan hizmetin türü, yönetilip yönetilmediği ve hangi moderasyon şeklinin kullanıldığı (insan veya teknik araçlarla yönetildiğine ilişkin bilgi dahil) konusunda size net bilgiler vereceğiz.

Kullanıcılar (ve özellikle çocuklar) sitemizdeki herhangi bir interaktif hizmeti kullandığında üçüncü taraflardan kaynaklanabilecek olası tüm riskleri değerlendirmek için elimizden geleni yapacak ve her durumda, bu risklere dayalı olarak ilgili hizmet için moderasyon (hangi moderasyon türünün kullanılacağı dahil) kullanmanın uygun olup olmadığına karar vereceğiz. Ancak sitemizde sunulan herhangi bir interaktif hizmeti denetleme, izleme veya yönetme yükümlülüğümüz yoktur ve hizmet yönetilsin veya yönetilmesin, kullanıcı tarafından içerik standartlarımıza aykırı bir şekilde kullanılan herhangi bir interaktif hizmetten kaynaklanan hiçbir kayıp ve zarardan sorumlu olmadığımızı açıkça beyan ederiz.

Herhangi bir interaktif hizmetimizin reşit olmayan bir kişi tarafından kullanımı ebeveyninin veya velisinin onayına tabidir. Moderasyon kusursuz olmadığından, çocuklarının bir interaktif hizmeti kullanmasına izin veren ebeveynlere çocuklarıyla online güvenlik konusunda konuşmalarının önemli olduğunu belirtmek isteriz. Herhangi bir interaktif hizmeti kullanan çocuklar kendilerine yönelik potansiyel risklerden haberdar edilmelidir.

İçerik Standartları

Bu içerik standartları sitemize sağlayabileceğiniz tüm materyal (katkılar) ve ilgili tüm interaktif hizmetler için geçerlidir.

Aşağıdaki standartların içeriğine uygun davranmalısınız. Bu standartlar, herhangi bir katkının ayrı ayrı bölümleri ve bütünü için geçerlidir.

Katkılar nasıl olmalıdır:

 • Doğru olmalıdır (gerçekleri söylemelidir).
 • Özgün olmalıdır (görüşleri söylemelidir).
 • İngiltere ve gönderildikleri ülkenin geçerli yasalarına uygun olmalıdır.

Katkılar nasıl olmamalıdır:

 • Herhangi bir kişiye karşı iftira niteliğinde bir materyal içermemelidir.
 • Müstehcen, saldırgan, nefret söylemi içeren veya tahrik edici bir materyal içermemelidir.
 • Cinsel içerikli materyali teşvik etmemelidir.
 • Şiddeti teşvik etmemelidir.
 • Irk, cinsiyet, din, uyruk, engellilik, cinsel yönelim veya yaş temelinde ayrımcılığı teşvik etmemelidir.
 • Bir başka kişinin telif hakkı, veritabanı hakkı veya ticari markasını ihlal etmemelidir.
 • Herhangi bir kişiyi kandırma olasılığı olmamalıdır.
 • Üçüncü tarafa karşı yükümlü olunan, akdi sorumluluk veya gizlilik sorumluluğu gibi herhangi bir yasal sorumluluğu ihlal etmemelidir.
 • Yasadışı bir faaliyeti teşvik etmemelidir.
 • Bir başkasının gizliliğini tehdit, suistimal veya ihlal etmemeli veya bir başkasına sıkıntı, rahatsızlık veya gereksiz endişe vermemelidir.
 • Bir başkasını tedirgin etme, üzme, utandırma, telaşlandırma veya sinirlendirme olasılığı olmamalıdır.
 • Bir başkasıymış gibi davranmak için kullanılmamalı veya kimliğinizi ya da herhangi bir kişiyle olan ilişkinizi yanlış tanıtmamalıdır.
 • Öyle olmadığı takdirde tarafımızdan koyulmuş izlenimi vermemelidir.
 • Telif hakkı ihlali veya bilgisayar suistimali gibi (yalnızca örnek olarak) herhangi bir yasadışı eylemi savunmamalı, teşvik etmemeli veya desteklememelidir.

Durdurma ve Fesih

Kendi takdirimize bağlı olarak, sitemizi bu kabul edilebilir kullanım politikasına aykırı bir şekilde kullanıp kullanmayacağınızı belirleyeceğiz. Bu politika ihlal edildiğinde, uygun gördüğümüz işlemi uygulayabiliriz.

Bu kabul edilebilir kullanım politikasına uygun davranmamak, sitemizi kullanma izninin temeli olan kullanım şartlarının Şartlar ve Koşullar esastan ihlali sayılacak olup, aşağıdaki önlemlerden herhangi birini veya hepsini almamıza neden olabilir:

 • Sitemizi kullanma hakkınızı derhal, geçici veya kalıcı olarak iptal etmek.
 • Tarafınızdan sitemizde yayınlanan veya yüklenen tüm gönderi ve materyali derhal, geçici veya kalıcı olarak kaldırmak.
 • Uyarı göndermek.
 • İhlalden kaynaklanan zarar temini olarak tüm maliyetleri geri ödemeniz için yasal işlemlere başvurmak (makul idari ve yasal maliyetleri içerip, bunlarla sınırlı değildir).
 • Tarafınıza karşı daha fazla yasal işlem.
 • Makul bir şekilde gerekli olduğunu düşünmemiz halinde, bu bilgileri kanun uygulayıcı kurumlara açıklamak.

Bu kabul edilebilir kullanım politikasının ihlal edilmesi halinde alınacak önlemler konusunda sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu önlemler bu politikada açıklananlarla sınırlı olmayıp, makul bir şekilde gerekli gördüğümüz başka herhangi bir önleme başvurabiliriz.

Kabul Edilebilir Kullanım Politikasında Değişiklikler

Bu kabul edilebilir kullanım politikasını, istediğimiz zaman, bu sayfayı değiştirerek revize edebiliriz. Sizin için yasal olarak bağlayıcı olacağından, zaman zaman bu sayfayı kontrol ederek yaptığımız değişikliklerden haberdar olmanız beklenmektedir. Sitemizdeki başka bölümlerde yayınlanan hükümler veya bildirimler bu kabul edilebilir kullanım politikasında bulunan bazı hükümlerin yerine geçebilir.