Tilgjengelighet

Denne nettsiden har blitt utformet for å være både tilgjengelig og kompatibel med vanlige teknologier som brukes av besøkende med funksjonsnedsettelser, inkludert skjermlesere og skjermforstørrende programvare. For å forbedre tilgjengeligheten har vi utviklet nettsiden der det er mulig i samsvar med retningslinjer anbefalt av World Wide Web Consortium (W3C) Web Accessibility Initiative (WAI)-retningslinjer.

Vi fortsetter å teste og endre denne nettsiden i henhold til retningslinjene for tilgjengelighet. Hvis du ønsker mer informasjon om våre tilgjengelighetsstandarder eller har problemer med å få tilgang til denne nettsiden, vennligst kontakt oss.

Navigere på nettsiden

Vi prøver å sørge for at nettsiden vår har nyttig innhold som er utformet på måte som er enkel å navigere i.

Bilder

Alle kontekstuelle bilder brukt på denne nettsiden inneholder korte alternative tekstbeskrivelser lesbare av vanlig adaptiv teknologi, som skjermlesere (via ALT-kjennetegn). Rent dekoraktiv grafikk inneholder kanskje ikke slike beskrivelser (tomme ALT-kjennetegn). Komplekse bilder kan inkludere mer meningsfylte beskrivelser via LONGDESC-kjennetegn eller bildetekster for å forklare betydningen av hvert bilde for skjermlesere.

Nettleserinnstillinger

Hvis du ønsker å endre måten du ser denne nettsiden på, for eksempel tekststørrelsen eller fargene på lenkene, kan du gjøre dette ved å bruke innstillingene i nettleseren din. I nyere versjoner av Internet Explorer:

For å bruke tekst- og fargeendringer permanent:

 1. I nettlesermenyen Verktøy velger du ‘Alternativer for internett
 2. I fanen Generelt velger du ‘Tilgjengelighet
 3. Klikk på de tre boksene for å vise avkrysninger
 4. Klikk ‘OK’ for å forstørre teksten
 5. I nettlesermenyen Verktøy velger du ‘Alternativer for internett
 6. I fanen Generelt velger du ‘Tilgjengelighet
 7. Kryss av i avkrysningsboksen ‘Ignorer tekststørrelser angitt på nettsider
 8. Klikk ‘OK
 9. I nettlesermenyen velger du ‘Vis
 10. Klikk på ‘Tekststørrelse
 11. Velg størrelsen på teksten

For å endre tekstfarge:

 1. I nettlesermenyen Verktøy velger du ‘Alternativer for internett
 2. I fanen Generelt velger du ‘Farge
 3. Velg bort avkrysningsboksen ‘Bruk Windows-farger
 4. Velg boksen ved siden av ‘Tekst’ for å velge en farge
 5. Klikk ‘OK

For å hindre at grafikk og bilder vises:

 1. I nettlesermenyen Verktøy velger du ‘Alternativer for internett
 2. I fanen Avansert ruller du ned til overskriften ‘Multimedia
 3. Velg bort grafikkalternativene ‘Animasjoner’, ‘Videoer’, ‘Fotografier’ og ‘Bilder’ ved å klikke på boksene for å fjerne avkrysningene
 4. Klikk ‘Bruk’ og deretter ‘OK

For å endre størrelsen på vinduet:

 1. I nettlesermenyen Vis velger du ‘Fullskjerm’ eller trykker F11.

For å endre fargene på lenker som vises på en skjerm:

 1. I nettlesermenyen Verktøy velger du ‘Alternativer for internett
 2. I fanen Generelt velger du ‘Tilgjengelighet
 3. Klikk på ‘Velg ignorer farge angitt på nettsider’ (bør inneholde en avkrysning)
 4. Klikk ‘OK
 5. Velg fanen ‘Generelt’ og klikk på ‘Farger
 6. Skru av avkrysningsboksen ‘Bruk svevefarger’ (bør ikke inneholde en avkrysning)
 7. Velg ‘Besøkt’ og velg fargen som passer deg best, klikk ‘OK
 8. Velg ‘Ikke besøkt’ og velg fargen som passer deg best, klikk ‘OK
 9. Velg ‘OK’ for ‘Farger
 10. Velg ‘OK’ for ‘Alternativer for internett