Erklæring om akseptabel bruk

Denne erklæringen om akseptabel bruk fremsetter vilkårene mellom deg og oss under hvilke du kan få tilgang til nettsiden www.Sensodyne.no (siden vår). Denne erklæringen om akseptabel bruk gjelder alle brukere av eller besøkende til siden vår.

Din bruk av siden betyr at du godtar og skal følge alle reglene i denne erklæringen om akseptabel bruk som supplerer våre vilkår for bruk av nettsiden.

Forbudt bruk

Du kan kun bruke siden vår til lovlige formål.

Du kan ikke bruke siden vår:

 • På noen måte som bryter med gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover eller regler.
 • På noen måte som er ulovlig eller svindelaktig, eller har ulovlig eller svindelaktig formål eller virkning.
 • Med formål om å skade eller forsøke å skade mindreårige på noen måte.
 • Til å sende, bevisst motta, laste opp, laste ned, bruke eller gjenbruke ethvert materiale som ikke samsvarer med våre innholdsstandarder.
 • Til å overføre eller bestille sending av uønsket eller uautorisert reklame- eller promosjonsmateriale eller annen form for lignende uønsket materiale (spam).
 • Til bevisst å overføre data, sende eller laste opp materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, tastetrykkloggere, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende datakode utformet for å påvirke bruk av en datamaskins maskinvare eller programvare på negativ måte.

Du godtar også å:

 • Ikke reprodusere, kopiere eller videreselge noen del av nettsiden vår som overtredelse på reglene i våre vilkår for bruk av nettsiden.
 • Ikke å skaffe deg tilgang uten autorisasjon, forstyrre, skade eller avbryte:
 • enhver del av nettsiden vår;
 • ethvert utstyr eller nettverk som nettsiden vår er lagret på;
 • enhver programvare brukt til levering av nettsiden vår; eller
 • ethvert utstyr eller nettverk eller programvare eid eller brukt av en tredjepart.

Interaktive tjenester

Vi kan fra tid til annen tilby interaktive tjenester på nettsiden vår (“interaktive tjenester”).

Der vi tilbyr en interaktiv tjeneste, vil vi gi tydelig informasjon til deg om den typen tjeneste som tilbys, om den er moderert og hvilken form for moderasjon som brukes (inkludert om den er menneskelig eller teknisk).

Vi vil gjøre vårt beste for å vurdere mulige risikoer for brukere (og spesielt for barn) fra tredjeparter når de bruk en interaktiv tjeneste levert på vår nettside, og vi vil avgjøre i hvert tilfelle om det er hensiktsmessig å bruke moderasjon i den relevante tjenesten (inkludert hva slags moderasjon) i lys av disse risikoene. Samtidig har vi ingen plikt til å overse, monitorere eller moderere interaktive tjenester vi leverer på nettsiden vår, og vi ekskluderer uttrykkelig vårt ansvar for ethvert tap eller skade som oppstår fra bruk av en interaktiv tjeneste av en bruker som overtredelse av våre innholdsstandarder, enten tjenesten er moderert eller ikke.

Bruk av våre interaktive tjenester av en mindreårig er underlagt samtykke fra forelder eller verge. Vi råder foreldre som lar sine barn bruke en interaktiv tjeneste om at det er viktig at de kommuniserer til barna sine om sikkerhet på nett, da moderasjon ikke er idiotsikkert. Mindreårige som bruker en interaktiv tjeneste må gjøres oppmerksom på de potensielle risikoene forbundet med dette.

Innholdsstandarder

Disse innholdsstandardene gjelder alt materiale som du bidrar med på nettsiden vår (bidrag) og alle interaktive tjenester forbundet med dem.

Du må samsvare med tankegangen i følgende standarder samt brevet. Standardene gjelder hver del av ethvert bidrag som dets helhet.

Bidrag må:

 • Være nøyaktige (hvis de viser fakta).
 • Være genuine (hvis de uttrykker meninger).
 • Overhold gjeldende lovgivning i både Storbritannia og i ethvert land de er utsendt fra.

Bidrag må ikke:

 • Inneholde materiale som er ærekrenkende for andre.
 • Inneholde materiale som er obskønt, fornærmende, hatefullt eller skadelig.
 • Promotere seksuelt eksplisitt materiale.
 • Promotere vold.
 • Promotere diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonsnedsettelse, seksuell legning eller alder.
 • Krenke opphavsrett, databaserettigheter eller varemerker tilhørende andre personer.
 • Kunne villede personer.
 • Opprettes som brudd på juridisk forpliktelse overfor en tredjepart, som en kontraktuell forpliktelse eller taushetsplikt.
 • Promotere ulovlig aktivitet.
 • Være truende, misbruke eller invadere andres privatliv eller forårsake irritasjon eller grunnløs frykt.
 • Kunne trakassere, hisse opp, ydmyke, alarmere eller irritere en annen person.
 • Brukes til å etterligne en person eller til å misrepresentere din identitet eller tilhørighet til en person.
 • Gi inntrykk av at de kommer fra oss, hvis dette ikke er tilfellet.
 • Promotere eller bidra til ulovlig handling som (for eksempel) brudd på opphavsrett eller misbruk av datamaskin.

Suspensjon og oppsigelse

Vi vil avgjøre, etter vår diskresjon, om det har forekommet et brudd på denne erklæringen om akseptabel bruk gjennom din bruk av nettsiden vår. Når et brudd på denne erklæringen har forekommet, kan vi iverksette tiltak vi mener er passende.

Unnlatelse av å samsvare med denne erklæringen om akseptabel bruk innebærer et materielt brudd på bruksvilkårene som gir deg tillatelse til å bruke nettsiden vår og kan føre til at vi iverksetter alle eller noen av følgende tiltak:

 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent inndragning av din rett til å bruke nettsiden vår.
 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning av innlegg eller materiale lastet opp av deg til nettsiden vår.
 • Utstedelse av en advarsel til deg.
 • Juridiske prosedyrer mot deg for erstatning av alle kostnader på erstatningsgrunnlag (inkludert men ikke begrenset til rimelige administrative og juridiske kostnader) som følge av bruddet.
 • Videre juridiske tiltak mot deg.
 • Utlevering av slik informasjon til utøvende myndigheter som vi føler er nødvendig.

Vi ekskluderer ansvaret for tiltak utført som respons på brudd på denne erklæringen om akseptabel bruk. Tiltakene beskrevet i denne erklæringen er ikke utfyllende, og vi kan iverksette andre tiltak vi finner rimelige og passende.

Endringer i erklæringen om akseptabel bruk

Vi kan revidere denne erklæringen om akseptabel bruk når som helst ved å endre denne siden. Det forventes at du sjekker denne siden fra tid til annen for å holde deg oppdatert på endringer vi foretar, da de er juridisk bindende for deg. Noen av reglene i denne erklæringen om akseptabel bruk kan også overstyres av regler eller varsler publisert andre steder på nettsiden vår.