Giới hạn truy cập

Trang web này được thiết kế để vừa có thể truy cập vừa tương thích với các công nghệ phổ biến mà khách khuyết tật có thể truy cập sử dụng, bao gồm trình đọc màn hình và phần mềm phóng to màn hình. Để cải thiện khả năng truy cập, chúng tôi đã phát triển trang web, bất cứ khi nào có thể, theo các nguyên tắc được khuyến nghị bởi các nguyên tắc của Sáng kiến hỗ trợ truy cập web (W3C) của Tổ chức World Wide Web Consortium (WAI).

Chúng tôi tiếp tục kiểm tra và sửa đổi trang web này theo các nguyên tắc về khả năng truy cập. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn truy cập của chúng tôi hoặc gặp sự cố khi truy cập trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Điều hướng trang web

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng trang web của chúng tôi có nội dung hữu ích được trình bày theo cách dễ điều hướng.

Hình ảnh

Mọi hình ảnh theo ngữ cảnh được sử dụng trong trang web này kết hợp các văn bản mô tả thay thế ngắn gọn có thể đọc được bằng các công nghệ thích ứng phổ biến, chẳng hạn như trình đọc màn hình (thông qua các thuộc tính ALT). Đồ họa trang trí thuần túy không được kết hợp các mô tả như vậy (tức là các thuộc tính ALT trống). Hình ảnh phức tạp có thể bao gồm các mô tả có ý nghĩa hơn thông qua các thuộc tính hoặc chú thích LONGDESC để giải thích tầm quan trọng của từng hình ảnh đối với trình đọc màn hình.

Cài đặt trình duyệt

Nếu bạn muốn thay đổi cách xem trang web này, chẳng hạn như kích thước văn bản hoặc màu sắc của siêu liên kết văn bản, bạn có thể sử dụng chế độ cài đặt trong trình duyệt web của mình. Ở các phiên bản gần đây của Internet Explorer:

Để áp dụng vĩnh viễn các thay đổi về phông chữ và màu sắc:

 1. Trên menu Tool của trình duyệt, chọn “Internet Options”
 2. Trên tab General, chọn “Accessibility”
 3. Nhấp vào ba ô để hiển thị dấu tích
 4. Nhấp vào “OK” để phóng to văn bản
 5. Trên menu Tool của trình duyệt, chọn “Internet Options”
 6. Trên tab General, chọn “Accessibility”
 7. Đánh dấu vào hộp kiểm “Ignore font sizes specified on web pages”
 8. Nhấp vào “OK”
 9. Trên menu trình duyệt, hãy chọn “View”
 10. Nhấp vào “Text size”
 11. Chọn kích thước của văn bản

Để thay đổi màu sắc văn bản:

 1. Trên menu Tool của trình duyệt, chọn “Internet Options”
 2. Trên tab General, chọn “Color”
 3. Bỏ chọn hộp đánh dấu “Use Windows colors”
 4. Chọn hộp bên cạnh “Text” và chọn màu
 5. Nhấp vào “OK”

Để ngăn đồ họa và hình ảnh xuất hiện:

 1. Trên menu Tool của trình duyệt, chọn “Internet Options”
 2. Trên tab Advanced, cuộn xuống tiêu đề “Multimedia”
 3. Bỏ chọn các tùy chọn đồ họa “Animations”, “Videos”, “Pictures” và “Images” bằng cách nhấp vào các hộp để loại bỏ dấu tích
 4. Nhấp vào “Apply” và “OK”

Để thay đổi kích thước của cửa sổ:

 1. Trên menu View của trình duyệt, chọn “Full screen” hoặc nhấn F11.

Để thay đổi màu của các liên kết hiển thị trên màn hình:

 1. Trên menu Tool của trình duyệt, chọn “Internet Options”
 2. Trên tab General, chọn “Accessibility”
 3. Nhấp vào “Select ignore colors specified on web pages” (nên có dấu tích)
 4. Nhấp vào “OK”
 5. Chọn tab “General” và nhấp vào “Colors”
 6. Tắt hộp đánh dấu “Use hover colors” (không được chứa dấu tích)
 7. Chọn “Visited” và chọn màu phù hợp với bạn nhất, rồi nhấp vào “OK”
 8. Chọn “Not Visited” và chọn màu phù hợp với bạn nhất, rồi nhấp vào “OK”
 9. Chọn “OK” cho “Colors”
 10. Chọn “OK” cho “Internet Options”