Chính sách sử dụng

Chính sách sử dụng này đặt ra các điều khoản giữa bạn và chúng tôi, theo đó bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi www.Sensodyne.com.vn (trang web của chúng tôi). Chính sách sử dụng được chấp nhận áp dụng cho tất cả người dùng và khách truy cập trang web của chúng tôi.

Việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo tất cả các chính sách trong chính sách sử dụng được chấp nhận này, bao gồm các điều khoản của chúng tôi khi sử dụng trang web.

Hình thức sử dụng bị cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp.

Bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi:

 • Khi có bất kỳ hành vi nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế.
 • Theo bất kỳ hình thức nào bất hợp pháp hoặc gian lận, hoặc có bất kỳ mục đích hoặc ảnh hưởng nào phi pháp hoặc gian lận.
 • Với mục đích làm hại hoặc cố gắng làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào.
 • Để gửi, cố ý nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi.
 • Để truyền tải hoặc tiến hành gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại không được yêu cầu hoặc trái phép nào hoặc bất kỳ hình thức chào mời tương tự nào khác (thư rác).
 • Cố ý truyền tải bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút, chương trình Trojan, sâu, bom hẹn giờ, trình ghi tổ hợp phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế nhằm gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào.

Bạn cũng đồng ý:

 • Không tái sản xuất, nhân bản, sao chép hoặc bán lại bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi, nếu trái với các quy định trong điều khoản sử dụng trang web.
 • Không truy cập nếu không có thẩm quyền, không gây trở ngại, phái hoại hoặc đánh sập:
 • bất kỳ phần nào của trang web;
 • bất kỳ thiết bị hoặc mạng lưới lưu trữ nào của trang web;
 • bất kỳ phần mềm nào được sử dụng để vận hành trang web; hoặc
 • bất kỳ thiết bị, mạng lưới hoặc phần mềm nào thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng của bất kỳ bên thứ ba nào.

Dịch vụ tương tác

Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tương tác trên trang web của mình (“các dịch vụ tương tác”).

Khi chúng tôi cung cấp bất kỳ dịch vụ tương tác nào, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin rõ ràng cho bạn về loại dịch vụ được cung cấp, dịch vụ đó có được kiểm duyệt hay không và hình thức kiểm duyệt nào được sử dụng (kể cả do con người hay máy móc kỹ thuật thực hiện).

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh giá mọi rủi ro có thể xảy ra đối với người dùng (và đặc biệt là đối với trẻ em) từ các bên thứ ba khi họ sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào được cung cấp trên trang web của chúng tôi, và tuỳ từng trường hợp, chúng tôi sẽ quyết định xem liệu việc sử dụng biện pháp kiểm duyệt đối với dịch vụ liên quan (bao gồm cả hình thức kiểm duyệt) có phù hợp trong trường hợp xảy ra những rủi ro đó hay không. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát, kiểm soát hoặc kiểm duyệt bất kỳ dịch vụ tương tác nào mà chúng tôi cung cấp trên trang web của mình, và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc người dùng sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào trái với tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi, cho dù dịch vụ có được kiểm duyệt hay không.

Trẻ em phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ mới có thể sử dụng dịch vụ tương tác của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị các bậc cha mẹ nên trao đổi với con mình về sự an toàn trên mạng khi cho phép con mình sử dụng dịch vụ tương tác, vì kiểm duyệt không hề dễ hiểu. Trẻ em đang sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào cần nhận thức được những rủi ro có thể xảy đến với mình.

Tiêu chuẩn nội dung

Bạn phải tuân thủ tinh thần cũng như nội dung của các tiêu chuẩn sau đây. Các tiêu chuẩn áp dụng cho từng phần của bất kỳ phần đóng góp nào cũng như cho toàn bộ phần đóng góp đó.

Phần đóng góp phải:

 • Chính xác (nếu nêu sự thật).
 • Chân thành (nếu nêu ý kiến).
 • Tuân thủ luật hiện hành ở cả Vương quốc Anh và ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng được đăng.

Phần đóng góp không được:

 • Chứa bất kỳ tài liệu nào có tính chất phỉ báng bất kỳ người nào.
 • Chứa bất kỳ tài liệu khiêu dâm, xúc phạm, thù địch hoặc kích động nào.
 • Quảng cáo tài liệu khiêu dâm.
 • Kích động bạo lực.
 • Ủng hộ sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác.
 • Vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền sở hữu cơ sở dữ liệu hoặc thương hiệu của bất kỳ người nào khác.
 • Có khả năng lừa dối bất kỳ người nào.
 • Vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với bên thứ ba, chẳng hạn như nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ tín nhiệm.
 • Thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.
 • Đe dọa, lạm dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hoặc gây khó chịu, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết.
 • Có khả năng quấy rối, gây khó chịu, gây xấu hổ, làm hoảng sợ hoặc làm phiền bất kỳ người nào khác.
 • Sử dụng để mạo danh bất kỳ ai hoặc xuyên tạc danh tính hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ ai.
 • Tạo ấn tượng rằng nội dung do chúng tôi đưa ra trong khi không phải như vậy.
 • Bênh vực, quảng bá hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào chẳng hạn như (đây chỉ là ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính.

Đình chỉ và chấm dứt

Chúng tôi có quyền tự ý định đoạt nếu bạn có hành vi vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận này trong khi sử dụng trang web của chúng tôi. Khi bạn để xảy ra hành vi vi phạm chính sách này, chúng tôi sẽ đưa ra hành động xử lý thích hợp.

Việc không tuân thủ chính sách sử dụng được chấp nhận này cấu thành một hành vi vi phạm nghiêm trọng các điều khoản sử dụng bạn được phép truy cập trên trang web của chúng tôi, và chúng tôi có thể đưa ra các quyết định như sau:

 • Tước quyền sử dụng trang web của bạn ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn.
 • Xóa ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn các bài đăng hoặc tài liệu bạn đã tải lên trang web của chúng tôi.
 • Gửi cảnh báo đến bạn.
 • Tiến hành tố tụng yêu cầu bạn hoàn trả toàn bộ chi phí căn cứ trên cơ sở bồi thường (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, chi phí hành chính và pháp lý hợp lý) cho hành vi vi phạm.
 • Hành động pháp lý khác chống lại bạn.
 • Tiết lộ những thông tin đó cho các cơ quan thực thi pháp luật khi chúng tôi cảm thấy điều đó là hợp lý và cần thiết.

Chúng tôi loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với các hành động được thực hiện để phản ứng lại các hành vi vi phạm chính sách sử dụng được chấp nhận này. Các phản ứng được mô tả trong chính sách này là không giới hạn và chúng tôi có thể thực hiện các hành động khác mà chúng tôi cho là thích hợp.

Các thay đổi đối với Chính sách sử dụng được chấp nhận

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách sử dụng được chấp nhận này bất kỳ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này. Thi thoảng bạn nên kiểm tra trang này để biết về bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện, vì các thay đổi đó ràng buộc về mặt pháp lý đối với bạn. Một số quy định trong chính sách sử dụng được chấp nhận này cũng có thể được thay thế bằng các quy định hoặc thông báo được công bố ở nơi khác trên trang web của chúng tôi.