Các câu hỏi thường gặp

  • Mọi chủ đề
  • Ê buốt răng
  • Sensodyne hiệu quả như thế nào
  • Thành phần của Sensodyne
  • Sản phẩm của Sensodyne
  • Sensodyne và làm trắng răng

Ê buốt răng

Sensodyne hiệu quả như thế nào

Thành phần của Sensodyne 

Sản phẩm của Sensodyne

Sensodyne và làm trắng răng tự nhiên

[1] Addy, M. (2002) 'Dentine hypersensitivity: new perspectives on an old problem', International Dental Journal, 52(S5P2), pp. 367-375.