Politika sprejemljive uporabe

Ta politika sprejemljive uporabe določa pogoje med vami in nami, pod katerimi lahko dostopate do našega spletnega mesta www.Sensodyne.co.uk (naše spletno mesto). Ta politika sprejemljive uporave velja za vse uporabnike in obiskovalce naše spletne strani.


Če uporabljate naše spletno mesto, to pomeni, da sprejemate in se strinjate z vsemi pravili v tej politiki sprejemljive uporabe, ki dopolnjuje naše pogoje uporabe spletnega mesta.

Prepovedana uporaba

Naše spletno mesto lahko uporabljate samo v zakonite namene.

Našega spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati:

 • na kakršen koli način, ki krši veljavno lokalno, nacionalno ali mednarodno zakonodajo ali predpise;
 • na kakršen koli način, ki velja za nezakonitega ali goljufivega ali ima kakršen koli nezakonit ali goljufiv namen ali učinek;
 • za namene škodovanja ali poskusa škodovanja mladoletnim osebam na kakršen koli način;
 • za pošiljanje, zavestno prejemanje, nalaganje, prenos, uporabo ali ponovno uporabo katerega koli materiala, ki ni v skladu z našimi vsebinskimi standardi;
 • za pošiljanje ali naročanje pošiljanja kakršnega koli nezaželenega ali nepooblaščenega oglaševalskega ali promocijskega materiala ali za namene kakršne koli druge oblike podobnega nagovarjanja (neželena pošta);
 • za zavestno prenašanje kakršnih koli podatkov, pošiljanje ali nalaganje kakršnega koli materiala, ki vsebuje viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe, zapisovalce pritiskov tipkovnice, vohunsko programsko opremo, oglaševalsko programsko opremo ali kateri koli drug škodljiv program ali podobno računalniško kodo, ki je zasnovana tako, da negativno vpliva na delovanje katere koli računalniške programske ali strojne opreme.

Strinjate se tudi:

 • da nobenega dela našega spletnega mesta ne boste razmnoževali, podvajali, kopirali ali ponovno prodajali v nasprotju z določbami v naših pogojih uporabe spletnega mesta;
 • da ne boste dostopali brez pooblastila, izvajali posegov, škodovali ali onemogočali:
 • nobenega dela našega spletnega mesta;
 • nobene opreme ali omrežja, v katerem je shranjeno naše spletno mesto;
 • nobene programske opreme, ki se uporablja pri zagotavljanju našega spletnega mesta; oziroma
 • nobene opreme ali omrežja, ki ga ima v lasti ali ga uporablja katera koli tretja oseba.

Interaktivne storitve

Občasno lahko na našem spletnem mestu nudimo interaktivne storitve (»interaktivne storitve«).Ob morebitnem nudenju kakršne koli interaktivne storitve vam bomo zagotovili jasne informacije o vrsti ponujene storitve, če je moderirana in kakšno obliko moderiranja uporabljamo (vključno s tem, ali gre za človeško ali tehnično moderiranje).Potrudili se bomo oceniti morebitna tveganja za uporabnike (še zlasti otroke) s strani tretjih oseb, če le-te uporabljajo katero koli interaktivno storitev, ki je na voljo na našem spletnem mestu, in v vsakem posameznem primeru se bomo odločili, ali je primerno, da uporabljamo moderiranje relevantne storitve (vključno z odločitvijo glede vrste uporabljenega moderiranja) glede na ta tveganja. Vendar pa nismo dolžni nadzorovati, spremljati ali moderirati nobene interaktivne storitve, ki jo zagotavljamo na našem spletnem mestu, in izrecno zavračamo odgovornost za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe katere koli interaktivne storitve s strani katerega koli uporabnika, ki je v nasprotju z našimi vsebinskimi standardi , ne glede na to, ali je storitev moderirana ali ne.

Uporaba katere koli od naših interaktivnih storitev s strani mladoletnih oseb mora potekati na podlagi soglasja njihovih staršev ali skrbnikov. Staršem, ki svojim otrokom dovoljujejo uporabo interaktivnih storitev, svetujemo, da s svojimi otroki spregovorijo o pomembnosti zagotavljanja varnosti v spletu, saj moderiranje ne omogoča zanesljivega odpravljanja tveganj. Mladoletne osebe, ki uporabljajo katero koli interaktivno storitev, morajo biti seznanjene s potencialnimi tveganji.

Vsebinski standardi

Ti vsebinski standardi veljajo za vse vsebine, ki jih prispevate na našem spletnem mestu (prispevke), in za vse interaktivne storitve, povezane z njimi.

Upoštevati morate duh standardov v nadaljevanju in zadevne zakone. Ti standardi veljajo za vsak del vsakega prispevka kot tudi za prispevke v celoti.

Prispevki morajo:

 • biti točni (kjer gre za navajanje dejstev);
 • biti iskreni (kjer gre za navajanje mnenj).
 • Upoštevajte veljavno zakonodajo tako v Združenem kraljestvu kot tudi v kateri koli državi, v kateri jih objavljate.

Prispevki ne smejo:

 • vsebovati gradiv, ki bi kogar koli obrekovala;
 • vsebovati opolzkih, žaljivih, sovražnih ali hujskaških vsebin;
 • promovirati spolno eksplicitnih vsebin; spodbujati nasilja; spodbujati diskriminacije na podlagi rase, spola, vere, narodnosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti ali starosti;
 • kršiti avtorskih pravic, pravic izdelovalcev podatkovnih zbirk ali pravic katerih koli imetnikov blagovnih znamk;
 • biti takšni, da zanje obstaja verjetnost zavajanja katere koli osebe;
 • biti sestavljeni tako, da kršijo kakršno koli pravno dolžnost do tretje osebe, na primer pogodbeno ali zaupno;
 • promovirati nobene nezakonite dejavnosti;
 • biti takšni, da grozijo, zlorabljajo ali posegajo v zasebnost drugih ali da povzročajo sitnosti, neprijetnosti ali nepotrebno tesnobo;
 • biti takšni, da za njih obstaja verjetnost nadlegovanja, vznemirjanja, sramotenja, vznemirjanja ali nadlegovanja katere koli druge osebe;
 • biti uporabljani za lažno predstavljanje katere koli osebe ali za napačno predstavljanje vaše identitete ali pripadnosti kateri koli osebi;dajati vtisa, da jih razširjamo mi, če temu ni tako;zagovarjati, spodbujati ali nuditi pomoč pri kakršnem koli nezakonitem dejanju, kot sta (samo kot primer) kršitev avtorskih pravic ali zloraba računalnika;

Začasna opustitev in prekinitev

Po lastni presoji bomo določili, ali je prišlo pri vaši uporabi našega spletnega mesta do kršitve te politike sprejemljive uporabe. V primeru kršitve te politike lahko ukrepamo na način, ki se nam zdi primeren.

Neupoštevanje te politike sprejemljive uporabe pomeni bistveno kršitev pogojev uporabe, pod katerimi smete uporabljati naše spletno mesto, in lahko privede do vseh ali katerega koli od naslednjih ukrepov:

 • takojšnji, začasni ali trajni odvzem vaše pravice do uporabe našega spletnega mesta;
 • takojšnja, začasna ali trajna odstranitev vseh objav ali vsebin, ki ste jih naložili na naše spletno mesto;
 • izdaja opozorila;
 • sodni postopek zoper vas za namene povračila vseh stroškov v smislu odškodnine (vključno z, vendar ne omejeno na razumne upravne in pravne stroške), ki nastanejo kot posledica kršitve;
 • nadaljnji pravni postopek proti vam;
 • razkritje takšnih informacij organom pregona, če upravičeno menimo, da je to potrebno.

Izključujemo kakršno koli odgovornost za ukrepe, sprejete kot odgovor na kršitve te politike sprejemljive uporabe. Odzivi, opisani v tej politiki, niso omejeni, zato lahko sprejmemo kakršne koli druge ukrepe, za katere razumno menimo, da so ustrezni.

Spremembe politike o sprejemljivi uporabi

Politiko o sprejemljivi uporabi lahko kadar koli spremenimo tako, da spremenimo vsebino te strani. Pričakujemo, da boste občasno preverili to stran in spremljali morebitne spremembe, saj so za vas zakonsko zavezujoče. Nekatere določbe v tej politiki o sprejemljivi uporabi lahko nadomestijo tudi določbe ali obvestila, objavljena drugje na našem spletnem mestu.